RFID a karosszéria műhelyben

Az UHF-RFID rendszerével a Turck bemutatta nagy távolságú azonosítási megoldásának előnyeit egy kínai autógyártó üzemben

Ha a munkadarabot adathordozóval kell ellátni, az UHF frekvencia sávban működő RFID technológiára van szükség. A Turck egy kínai autógyártónál felszerelte RFID rendszerét. Mivel az adathordozó közvetlenül a karosszériára van felszerelve, a gyártás optimalizálása nem csupán a karosszéria műhelyben valósul meg, hanem a rákövetkező fázisokban is.
  • Az TN840/920 UHF olvasó/író fej megbízhatóan észleli a karosszérián lévő adathordozót

  • A sínen lévő karosszéria egységet később megbízhatóan észleli az UHF olvasó/író fej

  • A Turck BL67 gateway Profinet-en keresztül továbbítja az adatokat a PLC-nek

Karosszéria műhely intelligens szállító rendszere
A karosszéria műhely a gyártósor része. A gyártósor egy hosszú, erősen automatizált szalag, ahol a gyártási hatékonyság legfőképpen a szállító sortól függ. A karosszéria műhely a gyártási folyamattól függően több részből áll, az alsó karosszéria sorból, az oldalsó karosszéria sorból, a fő karosszéria sorból, és az összeállító sorból. A különböző részek összeillesztéséhez nagyfokú intelligens mechanikus szállító rendszert használnak, ez adja a teljes karosszéria műhely berendezéseinek rendszerét.

A mechanikus szállító rendszer rendeltetésszerű működése alapfeltétel a teljes gyártáshoz a karosszéria műhelyben. Éppen ezért a nagyfokú automatizáltsággal rendelkező mechanikus szállító rendszerre van szükség, ami hatékonyan és folytonosan kapcsolja egymáshoz az egyes műveleteket. Az egész rendszert PLC vezérli, és biztosítja a rendszer folytonos működését. A terepi busz egy Profinet hálózatot alkot összekötve a terepen lévő összes RFID alállomást. A közelében levő interfész modulok a vezérlőrendszer irányításával elvégzik az összes írási és olvasási feladatot, és a hordozóban lévő adatot buszon keresztül továbbítják a vezérlőrendszer részére.

Optimalizált hegesztési folyamat
Az autógyártás négy fő gyártási folyamata közül a hegesztés az egyik olyan fontos művelet, amihez bonyolult berendezéseket használnak a gyors műveletvégzéshez. Éppen ezért a gyártósor hatékonyságának javítása és a gyártási várakozási idő csökkentése kulcstényezők az adott műszak termék kihozatalának és a gyártási költségek csökkentésének a szempontjából.

Az RFID rendszer bevezetése megoldást kínál az üzemeltetőnek ezekre a problémákra. Azzal, hogy UHF címkéket helyeznek el az autó karosszériáján és ráírják az adott modellre vonatkozó információkat, a gyártósor valós időben fogja tudni mindegyik autó modell pillanatnyi helyzetét, így a szállító sornak lehetősége lesz, hogy automatikusan és hatékonyan elvégezze az autók szétválogatását modellek szerint, és elszállítsa őket a gyártás többi állomására is.

A bázis termékportfólió öt-hat autó címkéjén lévő információ kiolvasásával megkapja az utasítást, hogy előre készítse elő a hegesztés megfelelő elemeit a fő hegesztősorra éppen érkező autókhoz. Ezzel a módszerrel nagy mértékben javítható a teljes gyártósor folyamatos üzeme, csökkenthető a földi hegesztési műveletek várakozási ideje.

Sőt, az autógyártó üzem különböző műhelyeinek információs rendszerei korábban egymástól viszonylag függetlenek voltak, és nagy mennyiségű adatcserére volt szükség, amikor az autó részegység a különböző műhelyek között mozgott. A Turck karosszériára erősített UHF címkéivel az adathordozó az autó karosszériával együtt megy a különböző műhelyekbe, így gyártási művelet váltásoknál az autóra vonatkozó információk konzisztensek maradnak, nincs szükség az autó egyes részei közötti információ átadására, nagymértékben leegyszerűsödnek a folyamatok, és javul a gyártási hatékonyság.

Select Country

Turck worldwide

to top