Adatvédelmi nyilatkozat

A Turck Hungary Kft. adatvédelmi nyilatkozata

Az alábbi adatok jól áttekinthetően szemléltetik, mi történik az Ön személyes adataival , ha felkeresi a weboldalunkat. Személyes adatnak számít minden olyan adat, amely alapján Önt be lehet azonosítani.

Az adatkezelő neve és címe

Az adatvédelmi alaprendelet és a tagállamok más nemzeti adatvédelmi jogszabályai, továbbá egyéb adatvédelmi jogi rendelkezések értelmében az adatkezelő a:

Turck Hungary Kft.

H-1023 Budapest

Árpád fejedelem útja 26-28.

Tel. 06-1-477-0740

Tel. 06-1-313-8221

E-mail: hungary@turck.com

Internet: https://www.turck.hu

I.   Általános tájékoztató az adatfeldolgozásról

Hogyan történik az adatgyűjtés?

Az adatok összegyűjtése úgy történik, hogy azokat Ön megadja. Itt olyan adatokról lehet szó, amelyeket például a kapcsolatfelvételi űrlapon adott meg.

Más adatok gyűjtése a weboldal felkeresésekor automatikusan történik informatikai rendszerünk által. Ezek mindenekelőtt műszaki adatok (pl.: internetes böngésző, operációs rendszer vagy a weboldal felkeresésének az időpontja). Ezeknek az adatoknak a feljegyzése automatikusan történik, amikor belép a weboldalunkra.

Mire használjuk az Ön adatait?

Az adatok egy részének összegyűjtése a weboldal hibátlan használatát biztosítja. A többi adat pedig a felhasználói szokások elemzéséhez használható fel.

Milyen jogok illetik meg Önt az adataira vonatkozóan?

Ön bármikor térítésmentesen hozzáférhet a tárolt személyes adatok származásához, címzettjéhez és céljához. Továbbá joga van kérni ezen adatok kijavítását, blokkolását vagy törlését. További adatvédelmi kérdésekkel bármikor fordulhat hozzánk a lap tetején és az impresszumban megadott címen. Emellett joga van panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál.

1.  Személyes adatok feldolgozásának mértéke

Felhasználóink személyes adatait alapvetően csak akkor dolgozzuk fel, amennyiben azok szükségesek a weboldalhoz helyes működéséhez, továbbá tartalmak és szolgáltatások biztosításához. Felhasználóink személyes adatainak feldolgozása rendszerint csak a felhasználó beleegyezésével történik. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor az előzetes beleegyezés beszerzése tényleges okokból nem lehetséges, és az adatok feldolgozását törvény teszi lehetővé.

2.   A személyes adatok feldolgozásának jogalapja

Amennyiben a személyes adatok feldolgozásához az érintett személy hozzájárulását megkapjuk, az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (GDPR –General Data Protection Rules) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szolgál a személyes adatok feldolgozásának jogalapjaként.

Olyan szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatok feldolgozásakor, amely esetében a szerződő fél az érintett személy, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szolgál jogalapjaként. Ez vonatkozik a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges feldolgozási műveletekre is.

Amennyiben a személyes adatok feldolgozása olyan jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amelynek hatálya alá vállalatunk is esik, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szolgál jogalapjaként.

Amennyiben a feldolgozás a cégünk vagy egy harmadik személy jogos érdekének védelme szempontjából szükséges, és amennyiben az érintett érdekei, alapvető jogai, és alapvető szabadságjogai nem nyomósabbak az előbb megnevezett érdeknél, a feldolgozás jogalapjául a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja az irányadó.

3.   Adattörlés és tárolási idő

Az érintett személy személyes adati törölve vagy blokkolva lesznek, amint a tárolás célja megszűnik. Az adatok tárolása továbbá úgy is történhet, ha azt olyan európai vagy a nemzeti törvényhozó EU-jogi rendeletekben, törvényekben vagy egyéb szabályzatokban előirányozták, amelyek hatálya alá az adatkezelő esik. Az adatok blokkolása vagy törlése akkor is megtörténhet, ha a nevezett normatívák által előírt tárolási határidő letelik, amennyiben nem áll fenn az adatok további tárolásának a szükségszerűsége szerződések kötéséhez vagy teljesítéséhez.

II.   Weboldal rendelkezésre bocsátása és naplófájlok létrehozása

1.   Az adatfeldolgozás leírása és terjedelme

Minden alkalommal, amikor weboldalunkat lehívja, rendszerünk automatikusan adatokat gyűjt a lehívó számítógép rendszeréről.

Ekkor az alábbi adatok kerülnek összegyűjtésre:

 1. Információk a böngésző típusáról, a használt változatról, a használt nyelvről
 2. Információ az eszköz típusáról és az alkalmazott felbontásról
 3. Az operációs rendszerről
 4. A felhasználó internetszolgáltatója
 5. A felhasználó IP-címe
 6. A felhasználó helye
 7. A hozzáférés dátuma, időpontja és időtartama
 8. Oldalak letöltésének száma
 9. Azok a weboldalak, amelyekről a felhasználó rendszere a honlapunkra érkezik
 10. Azok a weboldalak, amelyeket a felhasználó rendszere a mi honlapunkon keresztül hívott le

Az adatokat a rendszerünk naplófájljaiban is tároljuk. Ezen adatokat a felhasználó más személyes adataival együtt nem tárolódnak.

2.   Az adatfeldolgozás jogalapja

Az adatok és a naplófájlok átmeneti tárolásához a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szolgál jogalapjaként.

3.   Az adatfeldolgozás célja

Az IP-cím rendszer általi ideiglenes tárolása ahhoz szükséges, hogy az a weboldalt a felhasználó számítógépére továbbíthassa. Ehhez a felhasználó IP-címét a munkamenet időtartama alatt meg kell őrizni.

A naplófájlok tárolása a weboldal működésének biztosítása érdekében történik. Ezenkívül az adatok a weboldal optimalizálását és az információtechnológiai rendszereik biztonságát biztosítják. Ebben az összefüggésben az adatok marketingcélú értékelésére nem kerül sor.

E célból áll fenn az adatfeldolgozáshoz fűződő, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogos érdekünk.

4.   A tárolás időtartama

Az adatok törlésre kerülnek, amint azok az adatgyűjtés céljából már nem szükségesek. A weboldal adatainak összegyűjtése esetén az adatok akkor törlődnek, amikor az adott munkamenet befejeződött.

Az adatok ezen túli tárolás lehetséges. Ebben az esetben a felhasználók IP-címei törlődnek, vagy eltávolításra kerülnek, így a hívó ügyfél hozzárendelése már nem lehetséges.

5.   Elállási és törlési lehetőség

A weboldal biztosításához szükséges adatgyűjtés és a naplófájlokban való adattárolás alapvető fontosságú a weboldal működtetése szempontjából. Tehát a felhasználó részéről tiltakozási lehetőség nincs.

III.   A sütik (Cookie) használata

a) Az adatfeldolgozás leírása és terjedelme

A weblapunk sütiket használ A sütik olyan szövegfájlok, amelyeket a böngésző, illetve a böngésző által a felhasználó számítógépes rendszere tárol. Amikor a felhasználó ellátogat egy weboldalra, egy süti tárolódik a felhasználó operációs rendszerén. Ez a süti olyan jellegzetes jelsorozatot tartalmaz, amely lehetővé teszi a böngésző egyedi azonosítását, ha újra ellátogat az oldalra.

Azért használunk sütiket, hogy honlapunkat felhasználóbarátabbá tegyük. A weboldalunk egyes elemei megkövetelik, hogy a hívó böngésző még egy másik oldalra való látogatás után is azonosítható legyen.

A sütik az alábbi adatok tárolják és továbbítják:

 1. Nyelvbeállítás
 2. Bejelentkezési adatok
 3. Session ID

Weboldalunkon olyan sütiket használunk, amelyek lehetővé teszik a felhasználók böngészési viselkedésének elemzését.

Ily módon a következő adatok továbbíthatók:

 1. Beírt keresési kifejezés
 2. Oldalfelkeresés gyakorisága
 3. A weboldal funkcióinak igénybevétele
 4. Termékek megadása termékösszehasonlítás céljából
 5. Weboldal navigáció (személyhívás és szűrés)
 6. Képernyőméret
 7. Készülék típusa
 8. Böngésző
 9. Hely (csak ország)

Az így összegyűjtött felhasználók adatait technikai óvintézkedésekkel álnevesítik. Ezáltal az adatok hozzárendelése a hívó felhasználóhoz már nem lehetséges. Az adatok a felhasználó egyéb személyes adataival együtt nem kerülnek mentésre.

Weboldalunk felkeresésekor a felhasználókat tájékoztató banner figyelmezteti az elemzési célból használt sütikre, és utal az adatvédelmi nyilatkozatra. Ilyenkor arról is tájékoztatjuk, hogy a sütik tárolása letiltható a böngésző beállításai között.

Az általunk használt elemzési eszközökkel kapcsolatos további információk az alábbi magyarázatokban és hivatkozásokban találhatók:

Google Analytics:

Ez a weboldal a Google Inc. („Google”) által nyújtott webanalitikai szolgáltatást, a Google Analytics-ot használja. A Google Analytics szövegfájlokkal (un. Sütikkel) dolgozik, amelyek az Ön készülékén kerülnek mentésre, hogy információkat nyerhessenek az Ön weboldalhasználatával kapcsolatban. A süti által generált információk a weboldal használatáról, általában a Google egyesült államokbeli szerveréhez továbbítódnak és ott tárolódnak. Amennyiben ezen a weboldalon az IP anonimizálást aktiválja, az Ön IP címét elküldés előtt a Google lerövidíti az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térség szerződéses államaiban. Csak kivételes esetben továbbítódik a teljes IP cím a Google egyesült államokbeli szerverére, és ilyenkor azt az egyesült államokbeli szerveren rövidítik le. Megbízásunk alapján a Google ezeket az információkat arra használja, hogy elemzéseket készítsen a weboldal használatról, kimutatásokat készítsen a honlapon zajló aktivitásról, és további szolgáltatásokat nyújtson. A Google Analytics keretében az Ön böngészője által átadott IP cím az egyéb adataival nem kerül összevetésre. Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy az ne tároljon sütiket, azonban figyelmeztetjük, hogy ez adott esetben gátolhatja weboldalunk minden funkciójának teljes körű használatát. Ezen túlmenően megakadályozhatja a sütik által generált és a Ön weboldalhasználatával kapcsolatos adatok (beleértve az IP címét) továbbítását a Google részére, valamint ezen adatok Google általi feldolgozását. Ehhez töltse le és telepítse az alábbi hivatkozáson elérhető beépülő böngésző modult (plugin) https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Google Ads:
A weboldalunkba integráltuk a Google Ads szolgáltatást. A Google Ads egy olyan online hirdetési szolgáltatás, amely lehetővé teszi a hirdetők számára, hogy hirdetéseket jelenítsenek meg mind a Google keresőmotor találatai között, mind a Google hirdetési hálózatában. A Google Ads a hirdető számára lehetővé teszi bizonyos kulcsszavak meghatározását, melyek által kizárólag akkor jelenik meg egy adott hirdetés a Google keresési találatai között, ha a felhasználó a keresőmotor használatával lehív egy a kulcsszóhoz kapcsolódó releváns találatot. A Google hirdetési hálózatán belül a hirdetéseket automatikus algoritmusok osztják szét a témához kapcsolódó weboldalak között az előzőleg meghatározott kulcsszavaknak megfelelően. Arra használjuk a Google Ads szolgáltatást, hogy érdeklődés alapú hirdetéseket jelenítsünk meg harmadik fél által üzemeltett weboldalakon és a Google keresőmotor keresési találatai között, valamint arra, hogy harmadik fél hirdetéseit jelenítsük meg a mi weboldalunkon. Ha egy érintett személy Google-hirdetés útján látogat el a weboldalunkra, a Google egy „konverziós sütit” helyez el az adott felhasználó informatikai rendszerében. A konverziós süti harminc nap múlva lejár és nem szolgál az érintett személyazonosítására. Ameddig a konverziós süti érvényben van, addig segítségével nyomon követjük, hogy a felhasználó felkeres-e bizonyos aloldalakat, mint például a webáruház kosarát. A konverziós süti révén a Google és mi követni tudjuk, hogy az az érintett, aki Google-hirdetés útján látogatott el a weboldalunkra, generált-e eladást, azaz teljesült-e vásárlás vagy megszakadt.

A konverziós süti által összegyűjtött adatok és információk alapján a Google konverziós statisztikákat hoz létre a weboldalunkhoz. Mi pedig arra használjuk ezeket a forgalmi statisztikákat, hogy meghatározzuk, hogy összesen hányan jutottak el a weboldalunkra Google Ads hirdetés útján, ily módon értékeljük az adott Google Ads hirdetés sikerességét vagy sikertelenségét és optimalizáljuk a jövőbeli Google Ads hirdetéseinket. Ugyanakkor sem a mi cégünkhöz, sem más Google Ads szolgáltatást használó hirdetőhöz nem jut el semmiféle az érintett személyazonosítására alkalmas információ.

A konverziós süti személyes adatot tárol, például arra vonatkozóan, hogy mely weboldalakat látogatta meg az érintett. Weboldalunk felkeresése ezért minden alkalommal személyes adatok feldolgozásával jár, beleértve az érintett által használt internetkapcsolat IP-címét is. A Google Ireland Limited (nyilvántartási szám: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország a Google-nek az a kapcsolt vállalkozása, amely az Ön adatainak kezeléséért és az alkalmazandó adatvédelmi törvények betartásáért felel.

Az internetböngészőjének megfelelő beállításával Önnek bármikor lehetősége van megakadályozni, hogy a weboldalunk a fenti módon sütiket helyezzen el, ezzel tartósan megakadályozza a sütik tárolását. Az internetböngészőjének beállításával azt is meg tudja akadályozni, hogy a Google konverziós sütiket tároljon az informatikai rendszerében. Ezen kívül a Google Ads által már eltárolt sütik is bármikor kitörölhetők az internetböngészővel vagy egyéb szoftverrel.

Továbbá van lehetősége leiratkozni (opt out) a Google érdeklődésen alapuló hirdetéseiről is. Ehhez nyissa meg az internetböngészőjével a https://adssettings.google.com linket és tegye meg a szükséges beállításokat.
További információt és a Google érvényben lévő adatvédelmi rendelkezéseit itt találja:
https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Hotjar:

A felhasználói igények jobb megértése és a weboldalon lévő ajánlatok optimalizálása érdekében Hotjar-t használunk. A Hotjar technológia segítségével jobban megértjük felhasználóink tapasztalatait (pl. melyik oldalon mennyi időt tölt el, melyik linkre kattint, mit szeret vagy mit nem stb.) – ez abban nyújt nekünk segítséget, hogy ajánlatunkat a felhasználók visszajelzéseivel összehangoljuk. A Hotjar sütik és más technológiákat használatával gyűjt információkat felhasználóink szokásairól és készülékeiről, kiváltképp a készülék IP címéről (csak anonimizált formában tárolódik), a képernyőméretről, a készüléktípusról (Unique Device Identifiers), a böngésző használatáról, a tartózkodási helyről (csak ország), és a honlapunk megjelenítéséhez előnyben részesített nyelvről. A Hotar ezeket az információkat egy álnévvel ellátott felhasználói profilban tárolja. Ezek az információk a felhasználók beazonosítása céljából sem a Hotjar sem pedig általunk nem kerülnek felhasználásra, és a felhasználók egyéb adataival nem kerülnek összevetésre. További információk a Hotjar adatvédelmi nyilatkozatában olvashatók itt.

Ön elutasíthatja a felhasználói profil tárolását és a Hotjar által a weboldalunkon tett látogatásával kapcsolatos információk összegyűjtését, valamint a Hotjar által a nyomkövetési sütik (Tracking Cookies) beállítását más weboldalakon a Opt-Out-Link linkre kattintva.

ClickDimension:

A ClickDimensiont az ajánlatkérések kezeléséhez használjuk kapcsolatfelvételi űrlapokon és e-mailen keresztül. A megfelelő tájékoztatást a V. V. kapcsolatfelvételi űrlap és e-mail-cím alatt talál.

Facebook:
A Facebook Inc. (a továbbiakban „Facebook”) hirdetési kampányok követéséhez, illetve méréséhez, valamint a webhelylátogatások alapján készített egyéni közönségek (remarketing)  létrehozásához és a Facebook Analytics szolgálatás használatához egy Facebook Pixel nevű, rövid javascript (böngészőben futó programkód) kódrészletet használunk. A Facebook Pixel a  weboldal látogatáskor munkamenethez kapcsolódó információkat gyűjt és továbbít a Facebook felé HTTP fejléceken keresztül – ilyen információk lehetnek a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a használt böngésző, a megtekintett oldal(ak) és a hivatkozás forrása. A Facebook ezeket az információkat a Pixel azonosító, illetve a Facebook cookie segítségével adott hirdetőhöz, illetve Facebook felhasználóhoz tudja kötni, így megállapítható az, hogy az adott látogató végzett-e valamilyen interakciót a hirdető bármelyik hirdetésével korábban, illetve, hogy megfelel-e bármilyen, hirdető által előzetesen meghatározott közönségattribútumnak, amely segítségével valamilyen hirdetési szegmensbe sorolható. A Facebook az összegyűjtött adatokat aggregált és anonimizált formában tárolja a saját adatközpontjaiban, maximum 180 napig.
A Facebook süti szabályzata: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Ha szeretné elutasítani a weben a Facebooktól és a rendszerben részt vevő egyéb vállalatoktól az online érdeklődésalapú hirdetéseket, keresse fel a European Interactive Digital Advertising Alliance webhelyét. Az elutasítást külön-külön kell elvégezni mindegyik Ön által használt böngészőben.

OptiMonk:

Az ügyfél élmény optimalizálsában az OptiMonk Zrt. segíti a munkánkat. Adatkezelésünkkel kapcsolatban a következő leírásban olvashat bővebben: https://www.optimonk.hu/adatvedelmi-nyilatkozat 

 

b) Az adatfeldolgozás jogalapja

A személyes adatok sütikkel történő feldolgozásához a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szolgál jogalapjaként.

A személyes adatok sütikkel történő, elemzési célból való feldolgozásához a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szolgál jogalapjaként, amennyiben ahhoz a felhasználó hozzájárult.

c) Az adatfeldolgozás célja

A technikai okokból szükséges sütik használatának a célja, hogy a felhasználó részére megkönnyítsék a weboldal használatát. A weboldalunk egyek funkciói a sütik használata nélkül nem jeleníthetők meg. Ez azért szükséges, hogy a böngésző egy másik weboldalra látogatás után is felismerhető legyen.

Az alábbi alkalmazásokhoz van szükségünk sütikhez:

 1. A nyelvbeállítások átvétele
 2. Keresőkifejezések megjegyzése
 3. Termékösszehasonlítás
 4. Navigáció a weboldalon
 5. Tracking Tools (adatelemező alkalmazások) – a felhasználóbarát optimalizáláshoz
 6. A weboldal műszaki működésének biztosítása.

A sütik által a helyes működés érdekében összegyűjtött felhasználói adatok nem kerülnek be a felhasználói profilokba.

Az elemző sütiket a honlapunk minőségének és tartalmának javítása céljából használjuk. Az elemző sütik használatával a felhasználók weboldalhasználati szokásairól kapunk információkat, amely révén folyamatosan optimalizálni tudjuk ajánlatainkat.

E célból áll fenn a személyes adatfeldolgozáshoz fűződő, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogos érdekünk.

d) Az adatok tárolásának időtartama, elállási és megszüntetési lehetőség

A sütik a felhasználó számítógépén tárolódnak, ahonnan a mi weboldalunkra továbbítódnak. Ezért Ön, mint felhasználó, teljes mértékben ellenőrizheti a sütik használatát. Az internetböngésző beállításainak módosításával letilthatja vagy korlátozhatja a sütik továbbítását. A már mentett sütiket bármikor törölheti. Ez automatikusan is elvégezhető. Ha a sütiket letiltotta a mi weboldalunkon, előfordulhat, hogy nem lehet a weboldal összes funkcióját teljes egészében használni.

IV.   Hírlevél

1.   Az adatfeldolgozás leírása és terjedelme

Honlapunkon feliratkozhat ingyenes hírlevelünkre. A hírlevélre történő regisztráció során a beviteli maszkok adatai hozzánk továbbítódnak. Ezek az alábbi adatok:

 1. Megszólítás
 2. Keresztnév
 3. Vezetéknév
 4. E-mail-cím

Ezenkívül a regisztráció során a következő adatok kerülnek összegyűjtésre:

 1. A felhasználói számítógép IP címe
 2. A regisztráció dátuma és időpontja
 3. Ország
 4. Nyelv

Az adatok feldolgozásához az Ön beleegyezését a regisztrációs folyamat során szerezzük be, és hivatkozunk erre az adatvédelmi nyilatkozatra.

A hírlevelek küldéséhez szükséges adatok a feldolgozás során nem továbbítódnak harmadik személynek. Az adatok kizárólag a hírlevél kiküldéséhez lesznek felhasználva.

2.   Az adatfeldolgozás jogalapja

A hírlevélre való regisztráció után az adatok feldolgozásának jogalapjául a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja az irányadó, amennyiben az a felhasználó beleegyezésével történt.

3.   Az adatfeldolgozás célja

A felhasználó e-mail-címe a hírlevélküldéshez szükséges.

A regisztrációs folyamattal összefüggésben az egyéb személyes adatok bekérése a szolgáltatások vagy az e-mail-cím használatával való visszaélés megakadályozását szolgálja.

4.   A tárolás időtartama

Az adatok törlésre kerülnek, amennyiben már nincs rájuk szükség, hacsak jogi kötelezettség (mint például folyamatban lévő szállítói kapcsolatok) nem köteleznek vagy jogosítanak fel minket az adatok megőrzésére. Ennél fogva a felhasználó e-mail-címe addig tárolódik, amíg le nem iratkozik a hírlevélről.

A regisztrációs folyamat során összegyűjtött egyéb személyes adatok az e-mail-címmel együtt törlődnek.

5.   Elállási és törlési lehetőség

A hírlevelet a felhasználó bármikor lemondhatja. Ehhez minden hírlevélben található egy link.

Ezáltal lehetősége nyílik a regisztrációs folyamat során összegyűjtött személyes adatok tárolásához szükséges beleegyezés visszavonásához is.

V.   Kapcsolatfelvételi űrlap, e-mail-cím, termékregisztráció és termék visszaküldése

1.   Az adatfeldolgozás leírása és terjedelme

Honlapunkon kapcsolatfelvételi űrlapok elérhetők, melyek az elektronikus kapcsolatfelvételre szolgálnak. Ha a felhasználó él ezzel a lehetőséggel, a beviteli sablonba bevitt adatok továbbításra és mentésre kerülnek. Ezek az alábbi adatok lehetnek:

 1. Megszólítás
 2. Titulus
 3. Keresztnév
 4. Vezetéknév
 5. E-mail-cím
 6. Vállalat
 7. Utca, házszám
 8. További cím
 9. Város
 10. Megye
 11. Irányítószám
 12. Ország
 13. Telefonszám
 14. Az Ön ajánlatkérése
 15. Cég

Az üzenet küldésekor az alábbi adatokat is tárolódnak:

 1. A regisztráció dátuma és időpontja

Az adatok feldolgozásához a küldés folyamán az Ön beleegyezését kérjük, és erre az adatvédelmi nyilatkozatra hivatkozunk.

Alternatív megoldásként a megadott e-mail-címen keresztül léphet velünk kapcsolatba. Ebben az esetben a felhasználó e-mailben továbbított személyes adatai tárolódnak.

Az adatok harmadik személynek nem továbbítódnak. Az adatok kizárólag a folytatott kommunikáció feldolgozásához kerülnek felhasználásra.

Ezen ajánlatok megvalósításához a ClickDimension eszközt használjuk. Az általunk használt eszközzel kapcsolatos további információk az alábbi magyarázatokban és hivatkozásokban találhatók:

ClickDimension:

A weboldalaink látogatói tevékenységének nyomon követéséhez bizonyos információkat automatikusan gyűjtünk. Ezen információk alapján javítani tudjuk weboldalaink tartalmát, és látogatóink jobb képet kapnak szervezetünkről és weboldalunkról. Ezek olyan információkat tartalmazhatnak, melyek Önt mint személyt beazonosítják vagy egy azonosítható személyre utalnak. Ideértve a: nevet, titulust, cégnevet, tisztséget, szaktudást, levelezési címet, telefonszámot vagy e-mail-címet. Olyan egyéb információkat is gyűjthetünk, amelyek nem mutatják ki az Ön személyazonosságát vagy nem kapcsolódnak közvetlenül egy azonosítható személyhez, pl. böngésző- és készülékinformációkat, sütik, pixel tagek és más technológiák által gyűjtött információkat, továbbá demográfiai adatokat. Ezeket, illetve egyéb információkat, amelyeket a rendelkezésünkre bocsátott soha nem adjuk tovább egy harmadik személynek, kivéve, ha az a szolgáltatásunk igénybevételéhez szükséges, és akkor is csak az Általános Szerződési Feltételekben leírt mértékben.

Amikor a weboldalunkon kitölt egy webes űrlapot, az adataidat a CRM rendszerünkben tároljuk, és a honlapunkon tett korábbi látogatásainak egy része elérhető lesz számunkra az Ön igényeinek a felderítése céljából. Ezeket az információt az Önnel való kapcsolatfelvételhez és honlapunk fejlesztéséhez használjuk fel. Ha azonban az alábbiakban leírt privát böngészést használja, adatait a böngészési előzményeinek a rendelkezésre bocsátása nélkül tudja megadni. Ha nem szeretné, hogy személyes adatait megkapjuk, kérjük, ne töltsön ki semmilyen webes űrlapot ezen a weboldalon.

Ha megadja e-mail-címét, és hozzájárul az e-mail marketinghez, bizonyos információkat gyűjtünk arról, hogy az e-mailt mikor nyitotta meg, illetve, hogy megnyitotta-e, továbbá, hogy melyik linkekre kattintott. Ez az információk egy e-mail kampány hatásosságának és sikerének értékelésére szolgálnak.

Az e-mailek valamelyikében található linkre kattintva a személyes azonosítást teszi lehetővé a weboldalunkon, és ezzel a böngészési előzmények egy része a weboldalunkon dolgozók rendelkezésére bocsájtja, aminek köszönhetően hatékonyabban tudjuk felvenni Önnel a kapcsolatot, és javítani tudjuk a weboldalunkat. Ha nem szeretné ezt a követést, leiratkozhat a leveleinkről, vagy a privát böngésző mód használatával elkerülheti a követést.

A ClickDimensions soha nem használ olyan működési elveket, amelyek azonosítják a látogatókat, vagy olyan információcseréket tartalmaznak, amelyeket Ön más honlapokkal a rendelkezésünkre bocsát, vagy fordítva. A ClickDimensions nem tárol adatokat a számítógép helyi, megosztott Flash-objektumairól (vagyis soha nem használjuk az úgynevezett "Flash cookie-kat").

Ha nem szeretné, hogy ez a webhely sütit helyezzen el a böngészőjében és nyomon kövesse tevékenységét, elhagyhatja a weboldalt vagy a weboldalon privát böngészést (rprivacy mode in your web browse) használhat. Az adatvédelmi mód használatához olvassa el az alábbi linkeket, attól függően, hogy melyik böngészőt használja.

Bővebb információkat a következő weboldalon talál: https://clickdimensions.com/about/privacy-policy/

2.   Az adatfeldolgozás jogalapja

A felhasználó beleegyezésének az igazolásával az adatok feldolgozásának jogalapjául a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja az irányadó.

Az e-mail küldés során továbbított adatok feldolgozásának jogalapjául a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja az irányadó. Ha az e-mail kapcsolat célja a szerződés megkötése, akkor a feldolgozás jogalapjául a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja az irányadó.

3.  Az adatfeldolgozás célja

A bemeneti sablonba bevitt személyes adatok feldolgozása kizárólag a kapcsolatfelvétel feldolgozására szolgál. Az e-mailben történő kapcsolatfelvétel esetében is fennáll az adatfeldolgozáshoz fűződő jogos érdekünk.

A küldés során feldolgozott egyéb személyes adatok az űrlapokkal történő visszaélést akadályozzák meg, és informatikai rendszereink biztonságát biztosítják.

4.   A tárolás időtartama

Az adatok törlésre kerülnek, amint azok az adatgyűjtés céljából már nem szükségesek. Azok a személyes adatok, melyek a formanyomtatványok beviteli sablonjából származnak és azok, melyek e-mailben lettek elküldve, akkor törlődnek, amikor a felhasználóval folytatott kommunikáció befejeződött. A kommunikáció akkor tekinthető befejezettnek, amikor a körülményekből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a releváns tények tisztázva vannak.

5.   Elállási és törlési lehetőség

A felhasználó bármikor visszavonhatja hozzájárulását a személyes adatok feldolgozásához. Ha a felhasználó e-mailben kapcsolatba lép velünk, bármikor kérheti, hogy a személyes adatait ne tároljuk. Ilyen esetben a beszélgetés nem folytatható.

VI.   Ebben az esetben a kapcsolatfelvétel során tárolt összes személyes adat törlődik.

1.   Az érintett személy jogai

Amennyiben az Ön személyes adati feldolgozásra kerülnek, akkor Ön az  Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) értelmében érintett, és a felelős személlyel szemben az alábbi jogai vannak:

A felvilágosításhoz való jog

Az adatkezelőtől igazolást kérhet arról, hogy az Önnel kapcsolatos személyes adatokat feldolgoztuk-e.

Amennyiben ilyen jellegű adatfeldolgozásról van szó, akkor a felelős személytől az alábbi információkról kérhet tájékoztatást:

(1)       a személyes adatok feldolgozásának céljai;

(2)       a feldolgozott személyes adatok kategóriái;

(3)       a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akik részére az Önnel kapcsolatos személyes adatokat közzétették vagy még nyilvánosságra fogják hozni;

(4)       a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy, ha nem állnak rendelkezésre konkrét adatok, a tárolás időtartamának meghatározására vonatkozó kritériumok;

(5)       az Önnel kapcsolatos személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez való jog fennállása, a felelős személy általi feldolgozás korlátozásának a joga vagy az ilyen jellegű feldolgozás ellentmondásához való jog fennállása;

(6)       a felügyeleti hatósághoz való fellebbezési jog fennállása;

(7)       az adatok forrásáról rendelkezésre álló valamennyi információ, ha a személyes adatokat nem az érintett személytől származnak;

(8)       az automatizált döntéshozatalt, beleértve a profilalkotást is a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdése értelmében, és – legalábbis ezekben az esetekben – a logikával kapcsolatos releváns információkat, valamint az ilyen módú feldolgozásnak az érintettre gyakorolt​hatását és szándékolt hatását.

Joga van az arra vonatkozó információk bekérésére, hogy az Önnel kapcsolatos személyes adatok egy harmadik ország vagy egy nemzetközi szervezet részére továbbítva lettek-e. Ebben az összefüggésben kérheti a megfelelő garanciákat a GDPR. 46. cikke értelmében az átruházással kapcsolatban.

2.   A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő a rá vonatkozó személyes adatokat helyesbítse és/vagy a kiegészítése, amennyiben azok nem helyesek vagy teljesek. Az adatkezelőnek a helyesbítést késedelem nélkül el kell végeznie.

3.   Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést,

(1)       ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát olyan időtartamra, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára, hogy ellenőrizze személyes adatainak pontosságát;

(2)       ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és helyette a személyes adatok felhasználásának korlátozását kéri;

(3)       ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez, vagy

(4)       ha az érintett kifogásolja a GDPR-re vonatkozó 21. cikk (1) bekezdése szerinti feldolgozást, és még nem biztos, hogy az adatkezelő indoklásának jogos indítékai felülmúlják az érintett személy indítékait.

Amennyiben a személyes adatok korlátozása megtörtént, akkor az adatkezelés – a tárolást leszámítva – csak az érintett hozzájárulásával vagy a jogi igények érvényesítése, gyakorlása vagy védelmének érvényesítése céljából, egy másik természetes vagy jogi személy jogainak védelme céljából, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekére hivatkozva lehetséges.

Amennyiben az adatkezelés korlátozása a fenti feltételeknek megfelelően megtörtént, az adatkezelő az érintettet a korlátozás feloldása előtt értesíti.

4.   A törléshez való jog

a)   Törlési kötelezettség

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi okok egyike helyesnek bizonyul:

(1)       A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték.

(2)       Az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, amely adatkezelés alapjául a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja vagy 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szolgál, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

(3)       Az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése értelmében tiltakozik adatainak kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a GDPR 21. cikk (2) bekezdése értelmében tiltakozik adatinak kezelése ellen.

(4)       A személyes adatokat jogellenesen kezelték.

(5)       A személyes adatok törlése az uniós vagy nemzeti jog azon jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges, amelyek az adatkezelőre vonatkoznak.

(6)       Az érintett személyes adatait a GDPR 8. cikk (1) bekezdése szerinti, az információs társadalommal összefüggésben nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódóan gyűjtötték össze.

b)   Információ átadása harmadik fél részére

Amennyiben az adatkezelő az érintett fél személyes adatait nyilvánosságra hozta, és a GDPR 17. cikk (1) bekezdése értelmében az adatkezelőt az adatok törlésére kötelezi, megfelelő (többek között műszaki) intézkedéseket kell tenni arra vonatkozóan – figyelembe véve a rendelkezésre álló technológiát és a végrehajtási költségeket – hogy tájékoztassák a személyes adatokat feldolgozó adatkezelőket arról, hogy az érintett személy az összes olyan link törlését kéri, amelyek személyes adatokat, vagy azok másolatait ill. replikációit tartalmazzák.

c)   Kivételek

A törlés joga nem áll fenn, ameddig a feldolgozás az alábbiakhoz szükséges:

(1)       a szabad véleménynyilvánításhoz és információ-közzétételhez fűződő jog gyakorlásához;

(2)       egy olyan törvényi kötelezettség teljesítéséhez, amely az adatfeldolgozást az Unió vagy a tagállamok jogszabályai szerint megköveteli, és amely hatálya alá az adatkezelő tartozik, vagy egy közérdekű feladat elvégzéséhez, vagy az adatkezelőre kiterjedő közhatalom gyakorlásában;

(3)       közérdekű okokból a közegészségügy területén a DGPR 9. cikk (2) bekezdés h) és i) pontja, valamint a GDPR 9. cikk (3) bekezdése értelmében;

(4)       közérdekű levéltári célokra, tudományos vagy történeti kutatási célokra vagy statisztikai célokra a GDPR 89. cikk (1) bekezdése értelmében, ameddig az a) pontban megnevezett jog az adatfeldolgozási célokat előreláthatólag lehetetlenné teszi, súlyosan hátrányosan befolyásolja, vagy

(5)       jogi igények támasztásához, gyakorlásához vagy védelméhez.

5.   Az információhoz való jog

Amennyiben az érintett az adatfeldolgozás helyesbítésének, törlésének vagy korlátozásának jogát az adatkezelő felé érvényesítette, az adatkezelő köteles azt minden olyan érintett tudomására hozni, akinek a személyes adatokat továbbította, kivéve, ha az lehetetlennek bizonyul vagy csak aránytalan erőfeszítést igényel.

Az érintett jogosult arra az adatkezelővel szemben, hogy tájékoztatást kapjon az érintett címzettekről.

6.   Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Ezen kívül az érintett jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik személynek átadja anélkül, hogy az adatkezelő, akinek a személyes adatait megadták abban megakadályozza, ha

(1)       az adatfeldolgozás a felhasználó hozzájárulásával történt a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében vagy alapjául szerződés szolgál a GDPR 9. cikk (1) bekezdés b) pontja értelmében és

(2)       az adatfeldolgozás automatizált eljárásokkal történik.

Továbbá e jog gyakorlása során az érintettnek joga van kieszközölni, hogy személyes adatai az adatkezelők között közvetlenül legyenek továbbítva, amennyiben ez műszakilag megvalósítható. Ezáltal más személyek szabadsága és jogai nem sérülhetnek.

Az adatátviteli jog nem vonatkozik a közérdekű feladat ellátásához szükséges személyes adatok feldolgozására vagy az adatkezelőre ruházott hatósági jogkör gyakorlására.

7.   Az ellentmondásához való jog

Sajátos helyzetéből fakadóan az érintettnek bármikor jogában áll személyes adatai feldolgozásával szemben – amely a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) vagy f) pontja szerint történik – kifogást emelni; ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is.

Az adatkezelő nem használja tovább az érintettel kapcsolatos személyes adatokat, hacsak nem közöl olyan, az adatfeldolgozás mellett szóló nyomós érveket, amelyek az érintett érdekeit, jogait, szabadságát felülmúlják, vagy az adatfeldolgozás jogorvoslattal kapcsolatos állítások érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét nem szolgálja.

Amennyiben az érintett személyes adatait direktmarketinghez használják fel, az érintettnek jogában áll elutasítani személyes adatainak ilyen módú felhasználását. Ez vonatkozik a profilkészítésre is, amennyiben az a direktmarketinggel van összefüggésben.

Amennyiben az érintett elutasítja a direktmarketing célú adatfeldolgozást, a személyes adatokat ilyen célra a továbbiakban nem fogják felhasználni.

Az érintettnek a 2002/58 / EK irányelv ellenére lehetősége van arra, hogy éljen az elutasításhoz fűződő jogával az olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatások használatával kapcsolatos automatizált eljárások esetében, ahol műszaki specifikációkat alkalmaznak.

8.   Az adatvédelmi hozzájárulási nyilatkozat visszavonásának joga

Az érintettnek jogában áll bármikor visszavonni az adatvédelmi nyilatkozatot. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az engedélyezés alapján végzett feldolgozás jogszerűségét a visszavonásig.

9.   Esetleges automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely őt jelentős mértékben érintené. Ez nem vonatkozik arra az esetre,

(1)       ha a döntést az érintett és az adatkezelő között szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges,

(2)       ha a döntés elfogadható az uniós vagy tagállami jogszabályok alapján, amelyek az adatkezelőre vonatkoznak, és ha az ezek a vonatkozó jogszabályok megfelelő intézkedéseket tartalmaznak a érintettek jogait és szabadságát, valamint jogos érdekeit védve.

(3)       ha a döntés az érintett kifejezett hozzájárulásával történik.

Ezeket a határozatok azonban nem alapulhatnak személyes adatok meghatározott kategóriáin a GDPR 9. cikk (1) bekezdése értelmében, a) vagy g) pontja értelmében, amennyiben nem a 9. cikk (2) bekezdés a) vagy g) pontja érvényes, és megfelelő intézkedéseket hoztak a jogok és szabadságok, valamint a jogos érdekek védelme érdekében.

Tekintettel (1) és (3) pontban említett esetekre, az adatkezelő meghozza a megfelelő intézkedéseket a jogok és szabadságok, valamint a jogos érdekek érvényesítéséhez, amelyhez legalább a személynek az illetékes személy általi beavatkozáshoz fűződő joga, saját álláspontja és a döntés vitatása tartozik.

10.   Panasztétel joga a felügyeleti hatóságon

Minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen az adatvédelmi hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a rendeletet.

Az adatvédelmi hatóság, ahol a panasztétel megtörtént, tájékoztatja a panaszost a panasz helyzetéről és eredményéről, beleértve a GDPR 78. cikke szerinti jogorvoslat lehetőségét is.

Select Country

Turck worldwide

to top